Το συνέδριο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης με θέμα:

«Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση» 

στη Θεσσαλονίκη, στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2019.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτύπωση της δυναμικής σχέσης Τέχνης και Εκπαίδευσης, μέσω της ανάδειξης της λειτουργίας των τεχνών στο σύγχρονο σχολείο και της ανάδειξης των πρακτικών συνεργασίας τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (με έμφαση στο έργο χώρων πολιτισμού).

Στόχος του Συνεδρίου είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς της άτυπης εκπαίδευσης (χώροι πολιτισμού), ώστε να συζητηθούν και να αναδειχθούν οι προοπτικές διαμόρφωσης ενός πεδίου συνεργασίας και συν-δημιουργίας.

Ειδικότερα επιδιώκεται:

(α) Η ανάδειξη δημιουργικών πρακτικών συνάντησης πολύτεχνης έκφρασης και συνέργειας των τεχνών (Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Χορός – Κίνηση, Θέατρο, Κινηματογράφος, Οπτικοακουστική Έκφραση, Λογοτεχνία, Ποίηση κ.λπ.) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

(β) Η ανάδειξη προτάσεων που ενθαρρύνουν τη δημιουργική αξιοποίηση μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων και των δραστηριοτήτων του σχολείου.

(γ) Η ανάδειξη διαθεματικών προσεγγίσεων και καινοτόμων πρακτικών που επεκτείνουν το πρόγραμμα σπουδών (πολύτεχνες δραστηριότητες, μουσειακή αγωγή, πολιτιστικές διαδρομές, πολυπολιτισμικές συναντήσεις, συλλογικές, συνθετικές δραστηριότητες-projects κ.ά.).

(δ) Η ανάδειξη πρακτικών διαμεσολάβησης της τέχνης στη διδασκαλία (εκπαίδευση μέσω της τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας,  ανάδειξη σύγχρονων πρακτικών στη διδακτική των τεχνών, συνεργασία εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με άλλους εκπαιδευτικούς κλπ.) 

(ε) Η αποτύπωση θεωρητικών προσεγγίσεων, ερευνητικών μελετών και εφαρμογών, που αναδεικνύουν πρακτικές συνεργασίας Σχολείου και χώρων πολιτισμού και συνδέουν την σχολική κοινότητα με την ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα.