Πρόσκληση για τη στελέχωση της Επιτροπής Κριτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                           Θεσσαλονίκη,  04-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Επιτροπής Κριτών

Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου: «Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση», με ανοιχτή πρόσκληση/ανακοίνωσή της καλεί τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών, η οποία θα αναλάβει τη διαδικασία κρίσεων των εργασιών που υποβλήθηκαν για δημοσίευση.
Στην Επιτροπή Κριτών γίνονται δεκτά μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία έχουν ειδίκευση στις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών, στα οποία θα ανατεθούν εργασίες προς κρίση, θα αποτελέσουν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών του Συνεδρίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών, συμπληρώνοντας, έως 09 Δεκεμβρίου 2019, την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες για το Συνέδριο στην ιστοσελίδα https://synart.sites.sch.gr/
Επικοινωνία: e-mail Συνεδρίου protaseis.texnis.politismou@gmail.com
Πληροφορίες: Χρύσα Πρασσά, τηλ. 2310 474855

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Αλέξανδρος Κόπτσης

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *