Πληροφορίες για τις παρουσιάσεις

  • Σε όλες τις αίθουσες θα είναι εγκατεστημένοι φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό Windows 7 ή Windows 10 και βιντεοπροβολείς.  Σε περίπτωση που για την παρουσίαση σας απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού, παρακαλείστε να ενημερώσετε τη γραμματεία του συνεδρίου.
  • Οι εισηγητές προσέρχονται στις συνεδρίες την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου να έχουν χρόνο να αντιγράψουν τις παρουσιάσεις τους στον υπολογιστή του χώρου διεξαγωγής της συνεδρίας. Δεν είναι απαραίτητο να αποστείλετε αρχεία παρουσιάσεων στην οργανωτική επιτροπή.
  • Όλες οι εισηγήσεις θα έχουν χρονική διάρκεια 15΄. Μετά το πέρας κάθε κύκλου παρουσιάσεων προβλέπεται χρόνος 15 λεπτών για ερωτήσεις προς τους συγγραφείς και συζήτηση.
  • Οι εισηγητές οφείλουν να τηρούν τη χρονική διάρκεια της παρουσίασης τους, καθώς λίγα λεπτά επέκτασης της διάρκειας κάθε παρουσίασης προκαλεί συνολικά μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συνεδρίας. Οι εισηγητές σέβονται τις παρεμβάσεις και τις υποδείξεις του Προεδρείου, καθώς αυτό είναι υπεύθυνο για την ομαλή ροή της συνεδρίας.
  • Κρίνεται απαραίτητο να παρίστανται οι εισηγητές μέσα στην αίθουσα της συνεδρίας από την έναρξή της, ανεξάρτητα από τη σειρά παρουσίασης της εισήγησής τους, καθώς υπάρχει περίπτωση αλλαγών στη σειρά παρουσιάσεων για διάφορους λόγους (ακύρωση παρουσίασης, καθυστερημένη προσέλευση κάποιου εισηγητή κ.λπ.)