Επιλογή Βιωματικού Εργαστηρίου

Επιλογή Βιωματικού Εργαστηρίου για το Συνέδριο «Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση»

Ημερομηνία υλοποίησης: Πρωί Κυριακής 24 Νοεμβρίου 2019. Κάθε σύνεδρος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα εργαστήριο από τα 19. Ανώτατος αριθμός 30 επιμορφούμενοι ανά εργαστήριο. Διαβάστε εδώ τις περιλήψεις προτού αποφασίστε https://synart.sites.sch.gr/?p=197

Η φόρμα επιλογής είναι εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *